AGRI-EXPO ONDERSTEUN LANDBOU OP DIE PLATTELAND

AGRI-EXPO SUPPORTS SUSTAINABLE AGRICULTURAL SHOWS IN SOUTH AFRICA

AGRI-EXPO LEDESKOUE:

2024 DATUMS EN KONTAKBESONDERHEDE

 

* Not Members of Agri-Expo

 

HEIDELBERG SKOU

7-10 FEBRUARIE 2024

KONTAK: ME SARAH KOCH

TEL: 082 725 4091

E-POS: heidelbergskou@gmail.com

 

VICTORIA-WES SKOU

9-10 FEBRUARIE 2024

KONTAK: ME ADRI GERBER

TEL: 082 940 8231

E-POS: vicweslandbou@gmail.com

 

RIVERSDAL SKOU

14-18 FEBRUARIE 2024

KONTAK: ME ANSIE DU BUISSON

TEL: 072 651 7148

E-POS: riversdalskou@gmail.com

 

WILLISTON SKOU

22-24 FEBRUARIE 2024

KONTAK: ME KLARA STEENKAMP

TEL: 060 580 7480

E-POS: willistonskou3@gmail.com

 

SWELLENDAM SKOU

29 FEBRUARIE-2 MAART 2024

KONTAK: DANITSA BADENHORST

TEL: 082 093 1780

E-POS: swellendam.skou@gmail.com /  skou.reception@gmail.com

 

BEAUFORT-WES SKOU

7-9 MAART 2024

KONTAK: ME SAMANTHA MEGAN SMIT

TEL: 079 396 3531

E-POS: samanthamegansmit04@gmail.com / bwlv1860@gmail.com

 

CLANWILLIAM SKOU

10-13 APRIL 2024

KONTAK: ANNE-MARIE VAN DER MERWE

TEL: 072 353 1170

E-POS: info@clanwilliamexpo.co.za

 

BLOEMSKOU *

25 APRIL-4 MEI 2024

KONTAK: UITSTALLERS: Kele Pitikoe
E-POS: exhibitors@bloemshow.co.za

KONTAK: UITSTALLERS: Monique van Vuuren
E-POS: agri@bloemshow.co.za

TEL: 051 448 9894

 

NAMPO BOTHAVILLE *

14-17 MEI 2024

KONTAK: MNR WIM VENTER

TEL: 086 004 7246

E-POS: wim@grainsa.co.za

 

ROYAL AGRICULTURAL EXHIBITION PIETERMARITZBURG *

24-29 MEI 2024

KONTAK: MNR TD STRACHAN

TEL: 033 345 6274

E-POS: admin@royalshow.co.za

 

WES-KAAP PLUIMVEEKLUB-KLUBSKOU – VILLIERSDORP SKOUGRONDE

6-8 JUNIE 2024

KONTAK: MNR JOHN FAURE

TEL: 082 776 3427

EPOS: wkpk@saspo.org.za

 

LUTZVILLE SKOU

31 JULIE-3 AUGUSTUS

KONTAK: ME MELANIE AGENBAG

TEL: 083 283 3617

EPOS: info@lutzvilleskou.co.zaadmin@lutzvilleskou.co.za

 

WES-KAAP VETERAAN-TREKKER EN ENJINKLUB – VILLIERSDORP *

8-10 AUGUSTUS 2024

KONTAK: MNR KOBUS KUYLER

TEL: 082 334 5665

E-POS: weskaapveteraanklub@gmail.com

 

PORTERVILLE SKOU

29-31 AUGUSTUS 2024

KONTAK: MNR ROY NIENABER

TEL: 084 200 0103

E-POS: voorsitter@portervilleskou.co.za / tesourier@portervilleskou.co.za

 

GEORGE LANDBOUSKOU

29 AUGUSTUS-1 SEPTEMBER 2024

KONTAK: ME KARIEN PIENAAR

TEL: 082 7862814 /  044 873 4165

E-POS: info@georgelandbouskou.co.za

 

SWARTLANDSKOU – MOORREESBURG

4-7 SEPTEMBER 2024

KONTAK: ME DOROTHY VISSER

TEL: 082 784 5089 / 022 433 1607

E-POS: info@swartlandskou.co.za

 

NAMPO KAAP – BREDASDORP *

11-14 SEPTEMBER 2024

KONTAK: ME CHRYSTAL VAN WYK

TEL: 028 050 1385

E-POS: Chrystal@ards.co.za

 

TULBAGH SKOU

18-22 SEPTEMBER 2024

KONTAK: ME DINA WIESE

TEL: 076 702 0212 / 023 230 0189

E-POS: tulbaghskou@gmail.com

 

ROBERTSON SKOU

24-28 SEPTEMBER 2024

KONTAK: ME ANSONETTE STIPP

TEL: 023 626 2512

E-POS: robertsonskou@barvallei.co.za

 

VILLIERSDORP SKOU

10-12 OKTOBER 2024

ME JOHANNIE BARNARD

TEL: 083 312 1476

E-POS: eduroux@vinetmail.co.za

 

PRINS ALBERT SKOU

17-19 OKTOBER 2024

KONTAK: ME KARLA KOORTS

TEL: 076 470 9772 / 023 541 1750

E-POS: palandbougenootskap@gmail.com

 

NAMPO ALFA LEWENDEHAWE, JAG- EN BUITELEWE EKSPO *

17 – 19 OKTOBER 2024

KONTAK: LUZELLE BOTHA

TEL: 082 660 1132

EPOS: luzelle@grainsa.co.za

 

LOERIESFONTEIN SKOU

18-19 OKTOBER 2024

KONTAK: MNR JANNIE LOOTS

TEL: 082 859 1439 / 027 662 1575

E-POS: jannieloots@gmail.com

 

LOXTON SKOU EN BOEREDAG *

6-7 DESEMBER 2024

KONTAK: CHRISTO SCHOLTZ

TEL: 078 455 6000

E-POS: christoskolliescholtz@gmail.com

*Nie Ledeskoue van Agri-Expo nie.

 

CONTACT US TO PARTNER WITH AGRI-EXPO!